Danail
Magnetic
Web zrealizovala firma holdysoftware.sk
 x 
Prázdny košík

Akreditácia - nová

Nail design je zaujímavá „beauty“ profesia, a preto školenia musia byť na profesionálnej úrovni, účastníci kurzov musia mať dostatok vedomostí a zručností, teda byť trénovaní tými najlepšími- t.j. Magnetic Nail Academy!

Magnetic Nail Academy ponúka rekvalifikačné kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR podľa  ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

 

Ponuka kurzov:

 

Manikúra- 284 hodín (kompletný rekvalifikačný kurz, ktorý sa skladá z 3 modulov viď nižšie):

Modul  –Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hod.
Modul - Nechtová modelácia UV gélom – 82 hod.
Modul – Nechtová modelácia akrylom – 82 hod.

Pre otvorenie živnosti v oblasti manikúra, je potrebné absolvovanie Rekvalifikačného kurzu, ktorý pozostáva z troch kurzov - modulov /Starostlivosť o prirodzené nechty, Modelácia nechtov UV gélom, Modelácia nechtov akrylom/. Pre záujemcov, ktorí chcú získať živnosť, je potrebné preukázanie odbornej praxe a garanta alebo zložením Skúšky o odbornej spôsobilosti, ktorou sa odborná spôsobilosti preukazuje náhradným spôsobom. Pri zložení skúšky z overenia odbornej spôsobilosti sa prax alebo garant nevyžaduje.

PO ABSOLVOVANÍ NÁŠHO REKVALIFIKAČNÉHO KURZU, JE KAŽDÝ ABSOLVENT, PRÍPRAVENÝ ÚSPEŠNE  ZVLÁDNUŤ  SKÚŠKU O ODBORNEJ SPOSOBILOSTI.

Rekvalifikačný kurz je určený ako pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú nájsť uplatnenie na trhu práce, prípadne si otvoriť živnosť v tomto odbore, tak samozrejme i pre pokročilých, resp. už vyškolených, ktorí chcú svoje vedomosti, zručnosti a poskytované služby rozšíriť. Účastník kurzu musí mať viac ako 18 rokov. Podmienka je zdravotná spôsobilosť účastníka kurzu.

KURZ JE VHODNÝ AJ  PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV.

NIE JE POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM NA VÝUČBU OVLADAŤ ŽIADNE ZÁKLADY Z UVEDENEJ PROFESIE 

Školenia sú realizované formou teoretických prednášok a praktických cvičení, ktoré sú ukončené a vyhodnotené záverečným certifikátom. Titul absolventa platí na celom území Slovenskej republiky. Kurzy prebiehajú v malých skupinkách  pod nepretržitým vedením lektorov. Bezplatné poradenstvo aj po ukončení kurzov je samozrejmosťou.

Účastníkom kurzov budú poskytnuté kompletné tréningové manuály.

Poplatok za kurz: zálohu vo výške 50% zaplatí záujemca najneskôr 2 týždne pred konaním kurzu, druhú časť na začiatku výučby.
- Pre mimobratislavských účastníkov zabezpečíme ubytovanie - hradí si účastník sám.
Počas rekvalifikačného kurzu nepotrebujete modelku! Ako jediný na Slovensku, výučba prebieha na Nail trenažéroch! Samozrejme je možnosť prísť aj s vlastnou modelkou. Tento Nail trenažér je možné na zálohu si zapožičiať na domáce cvičenie. Na praktickú časť záverečných skúšok je potrebné prísť s vlastnou modelkou.

Termíny školení vypisujeme po individuálnej dohode!

Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 3.

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Aktuálne termíny kurzov a školení na ktoré sa môžete prihlásiť 

Žiadne udalosti
Ak máte záujem o školenie, prosím vyplňte nasledujúci formulár, napíšte o aký druh školenia máte záujem a v akom termíne.
Vaše meno
Vaša e-mailová adresa
Predmet správy
Obsah správy
Vypočítajte a napíšte výsledok
Copyright © 2011 - 2018 Profesionálne nechtové štúdio Danail. Všetky práva vyhradené.