Danail
Magnetic
Web zrealizovala firma holdysoftware.sk
 x 
Prázdny košík

Akreditovaný kurz MŠ SR

Modul - Nechtová modelácia UV gélom

Rozsah: 82 hodín

Absolvent modulu ovláda históriu nechtového dizajnu, ovláda bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi v oblasti manikúry, ovládania prevádzkového poriadku, dezinfekcie, vybavenia manikérskej prevádzky, používania pracovných nástrojov a prístrojov potrebných k výkonu manikérskej služby, ako správne komunikovať so zákazníkom.
Ovláda anatómiu ruky, kože a pokožky, jej funkcie, anatómiu nechta, vie popísať z čoho sa necht skladá, pozná zmeny na nechtoch súvisiace s poruchami zdravia, aj chorobné procesy, ktoré súvisia priamo s ochorením nechtov, výskyt, prejavy, liečba, povolené a zakázané úkony v manikérskych službách pri modelácii nechtov gélovou technikou.
Pozná: kozmetické prípravky na nechty a nechtové kožtičky, vie ich aplikovať, pozná postupy ošetrenia - povolené úkony v manikérskych službách pri modelovaní nechtov UV gélom, pracovné nástroje, prístroje a ich použitie, pracovné postupy pri príprave nechtov pred modeláciou, lepení a úpravu tipov, pri aplikácii UV gélov, nasadenie šablón, modelácii na šablónu, dopĺňaní nechtov, účinky a zloženie UV žiarenia, proces permanentnej francúzskej manikúry gélom, spevňovanie prírodných nechtov gélom, kozmetické prípravky, laky, UV- gély, čističe, odlakovače, ich použitie, ich zložky a materiály, ktoré sa používajú pri príprave a pri modelácii UV gélom. Lakovanie nechtov a základy Nail art-u.

Účastníkom kurzov budú poskytnuté kompletné tréningové manuály.

Poplatok za kurz: zálohu vo výške 50% zaplatí záujemca najneskôr 2 týždne pred konaním kurzu, druhú časť na začiatku výučby.

Termíny školení vypisujeme po individuálnej dohode!

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Ing. Dana Vizárová

Magnetic Nail Academy

V prípade podrobnejšieho záujmu o kurzy a termíny, prosím informujte sa na tel. č.:

Ing. Dana Vizárová - + 421/903 785 882, 0905/682481 - BRATISLAVA

Eva Guzlejová: 0907/ 508 306 - TRENČÍN

Alena Eperješiová: 0907/ 202447 - TREBIŠOV

Aktuálne termíny kurzov a školení na ktoré sa môžete prihlásiť 

Žiadne udalosti
Ak máte záujem o školenie, prosím vyplňte nasledujúci formulár, napíšte o aký druh školenia máte záujem a v akom termíne.
Vaše meno
Vaša e-mailová adresa
Predmet správy
Obsah správy
Vypočítajte a napíšte výsledok
Copyright © 2011 - 2018 Profesionálne nechtové štúdio Danail. Všetky práva vyhradené.