Danail
Magnetic
Web zrealizovala firma holdysoftware.sk
 x 
Prázdny košík

Nechtová modelácia akrylom

Modul - Nechtová modelácia akrylom

rozsah: 82 hodín

Absolvent modulu ovláda históriu nechtového dizajnu, ovláda bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi v oblasti manikúry, ovládania prevádzkového poriadku, dezinfekcie, vybavenia manikérskej prevádzky, používania pracovných nástrojov a prístrojov potrebných k výkonu manikérskej služby, ako správne komunikovať so zákazníkom.
Ovláda anatómiu ruky, kože a pokožky, jej funkcie, anatómiu nechta, vie popísať z čoho sa necht skladá, pozná zmeny na nechtoch súvisiace s poruchami zdravia, aj chorobné procesy, ktoré súvisia priamo s ochorením nechtov,
výskyt, prejavy, liečba, povolené a zakázané úkony v manikérskych službách pri modelácii nechtov akrylovou technikou.
Je zručný v modelácii nechtov akrylovou technikou - použitie, materiály a ich zložky, ktoré sa používajú pri príprave a pri modelácii akrylom, opracovanie nechtovej platničky pred aplikáciou tipov (akrylu) , výber, lepenie, skracovanie a
úprava nechtových tipov , aplikácia akrylu na tip, správne nasadenie šablón, modelovanie akrylom na šablóny, finalizácia modelácie brúsením a leštením, aplikácia permanentnej francúzskej manikúry - použitie kamuflážnych materiálov, doplňovanie odrastenej modelácie , odstraňovanie akrylovej modelácie, spevňovanie prírodných nechtov akrylom, lakovanie nechtov a základy Nail art-u.

Aktuálne termíny kurzov a školení na ktoré sa môžete prihlásiť 

Žiadne udalosti
Ak máte záujem o školenie, prosím vyplňte nasledujúci formulár, napíšte o aký druh školenia máte záujem a v akom termíne.
Vaše meno
Vaša e-mailová adresa
Predmet správy
Obsah správy
Vypočítajte a napíšte výsledok
Copyright © 2011 - 2018 Profesionálne nechtové štúdio Danail. Všetky práva vyhradené.