Danail
Magnetic
Web zrealizovala firma holdysoftware.sk
 x 
Prázdny košík

Súťaž - Magnetic Tip Box 2013

Súťaž Magnetic Tipbox 2013

foto

Súťaž v Nail arte - Magnetic Tip Box získava už od roku 2009 na medzinárodnom stretnutí distribútorov Magnetic v Holandsku veľký ohlas. Preto sme sa rozhodli vypísať národnú súťaž Magnetic Tip Box a založiť tak každoročné tradíciu pre všetky kreatívne nechtové dizajnérky. A tých je na Slovensku dosť!

 

Veríme, že prihlásené práce budú mať profesionálnu úroveň a tešíme sa na vašu účasť.

Téma súťaže

Súťažné práce musia obsahovať 10 ozdobených tipov usporiadaných do súvislej kompozície, ktoré budú umiestnené v boxe - v uzavretej škatuli s priehľadným vekom. Motívom kompozície môže byť akýkoľvek originálny, doteraz nikde neuverejnený obraz - príbeh, rozprávka, snový dej a pod.

 

Kritériá súťaže Magnetic Tip Box 2013
Kto môže súťažiť
Súťaže sa môžu zúčastniť slovenské a zahraničné účastníčky s trvalým pobytom v SR, ktoré sú zároveň registrovanými zákazníčkami u niektorého z oficiálnych predajcov Magnetic v SR.
Podmienkou účasti v súťaži
NIE JE živnostenský list v odbore nechtovej modeláže.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť tréneri Magnetic Nail Academy.


Základné pravidlá súťaže
1.K vytvorenie Tip Boxu je nutné použiť desať tipov Magnetic XXL č 150026.
2.Tipy musia byť umiestnené v krabičke, ktorú je možné zakúpiť (napr. Tip boxy č.178026-29) alebo si vytvoriť svoju vlastnú.
3.Krabička nesmie byť väčšia ako 35cm x 35cm a vyššie ako 15cm.
4.Krabička musí mať priehľadné viečko.
5.Kompozíca musí byť veľmi dobre upevnená v krabičke.
6.Kompozíca musí tvoriť grafický celok ale tipy nesmú byť fyzicky plošne spojené napr gélom, akrylom apod Táto podmienka sa netýka 3D zdobenia vytvoreného nad tipy.
7.Súčasťou Tip Boxu musí byť dobre čitateľný komentár k vytvorenenej téme (stručný opis príbehu) v max dĺžke jednej strany A4 s menom, telefonickým a emailovým kontaktom autora Tip boxu.
8.Pokiaľ nie je téma Tip Boxu všeobecne známe (napr. Snehulienka), uveďte s ohľadom na rovnaké podmienky a na autorské práva aj zdroj Vašej inšpirácie.
9.K Tipboxu musí byť priložený zoznam použitých Magnetic produktov vr. produktového kódu a stručný opis postupov (max. 10 riadkov).

10.Každá účastníčka môže do súťaže zaslať len jeden TipBox.
11.Nominovaný TipBox musí byť úplne novo vytvorený TipBox pre túto súťaž a nesmie byť predtým prezentovaný na inej podobnej súťaži.
12. Tipbox musí byť vytvorený iba s použitím produktov Magnetic.
13. Tipbox musí byť vytvorený za použitia min 3 pracovných postupov z piatich možných - viď nižšie.
14.Registračný poplatok do súťaže je
10,- EUR splatný do 15.4.2013 na účet usporiadateľa č 0633354634, kód banky: 0900, SLSP.a.s., var. symbol: TIPBOX a meno účastníčky. Bez uhradenia poplatku nebude TipBox zaradený do súťaže a jeho spätné zaslanie bude možné len na náklady autora.
15.Zaslaním Tipboxu súhlasí autor práce so zverejnením Tipboxu na webových stránkach usporiadateľa a v ďalších marketingových správach usporiadateľa.
16. Podmienkou konania súťaže je prihlásenie min. 6ks TipBoxov.

Protesty
Proti porušeniu pravidiel súťaže je možné podať písomný protest do 10 dní po zverejnení súťažných prác na webových stránkach Magnetic. Protest musí obsahovať konkrétne porušenie pravidiel. V prípade napadnutia originality práce je potrebné doložiť fotodokumentáciu pôvodnej práce, ktorá už bola prezentovaná na inej súťaži alebo akciu.

Použité produkty - iba Magnetic
Podmienkou súťaže je použitie aspoň troch z nasledujúcich piatich pracovných postupov resp. produktov značky Magnetic - tzv Mix Media:
Farebné Gély, použitie len vrchného lesklého gélu sa nepovažuje za splnenie tejto podmienky
Farebné Akrylové prášky (liquid a púder)
Ručná maľba akrylovými farbami
Airbrush technika
Zdobenie (kamienky, samolepky, pásky a pod)


Všetky tri použité techniky spracovania musia byť použité kreatívnym spôsobom.
Plastické ozdoby (kamienky, 3D, a pod.) nesmú prečnievať viac ako 1cm cez necht akýmkoľvek smerom.

Termín dodania prác
Bezpečne zabalené Tip Boxy doručte na adresu Magnetic Nail Academy, Ing. Dana Vizárová, Karola Adlera 22, 841 02 Bratislava
najneskôr do 20. apríla 2013.
Po ukončení súťaže budú Tip boxy vrátené účastníkom poštou alebo osobne v sídle Magnetic v alebo u regionálnych zástupcov Magnetic.

Hodnotené parametre
Okrem základných vyššie uvedených pravidiel súťaže budú rovnakou váhou hodnotené tieto parametre Tipboxov.
Vnútorný a vonkajší dizajn
Ručná kresba a maľba
Súlad farieb
Celková vyváženosť kompozície
Prepracovanosť detailov
Originalita a pútavosť dizajnu

Porota
Medzinárodnej porote bude predsedať exkluzívne majiteľka Magnetic Nail Academy v Holandsku Mey Liang. Ďalšími členmi poroty budú Dana Vizárová, Katarina Gonchar, Pepyn Borrell, Jolanda Vd Oetelaar, Ingeborg Mensonides a Mariska Ham.

Vyhlásenie výsledkov
Vyhlásenie víťazov a oficiálne odovzdanie cien prebehne v máji 2013 v Bratislave - dátum bude upresnený. Výsledky budú zverejnené aj na webe Magnetic Nail Academy.

Ceny:
1. miesto: poukaz na produkty Magnetic v hodnote
200,- EUR + poukaz na školenie v hodnote 80,- EUR
2. miesto: poukaz na produkty Magnetic v hodnote
150,-EUR + poukaz na školenie v hodnote 60,- EUR
3. miesto: poukaz na produkty Magnetic v hodnote
100,- EUR + poukaz na školenie v hodnote 30,- EUR
4. miesto: poukaz na školenie Magnetic Nail Academy (podľa vlastného výberu) v hodnote 30,-EUR + produktový darček

Tím Magnetic Nail Academy sa už teší na Vaše kreatívne nápady a profesionálne práce, ktoré zhodnotí široká medzinárodná porota v Holandsku.


Rozdávame ceny v celkovej hodnote 650,- EUR!

 

 

Bližšie informácie: Magnetic nail Academy, Ing. Dana Vizárová, tel, č, 0905/682 481, 0903/ 785882, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.danail.sk

Copyright © 2011 - 2017 Profesionálne nechtové štúdio Danail. Všetky práva vyhradené.